Kamusta ka?

Entries for March, 2012

$2.55 (Php108.99)

Kung naibenta ng mga Espanyol ang Pilipinas nuong Treaty of Paris sa America ng humigit-kumulang na $20M, at ang populasyon nuong taon na iyon (1898) ng Pilipinas ay tinatayang mga 7, 832, 719 na katao, masasabi nating nagkakahalaga ang bawat Filipino nuon ng mga $2.55 o mga Php108.99 sa pera natin sa kasalukuyang conversion.

Kaya sa susunod na gagastos ka (o ako) isipin mo, ilang Filipino rin ang mabibili mo sa iPhone 4S mo nuong 1898...

Posted March 3rd, 2012 at 07:41 AM :: Ano masasabi mo?

« 2012/02 · 2012/04 »
Hindi ako 'to. Hindi sa 'kin 'to.

Ang sayt ay pinapatakbo ng Tabulas
Disenyong templeyt ni theForsaken
Inspirasyon ng disenyo mula sa DeviantART