Kamusta ka?

alamid

your love is like the sun
that lights up my whole world
i feel the warmth inside
your love is like the river
that flows down through my veins
i feel the chill inside

Posted April 21st, 2015 at 01:35 AM :: Ano masasabi mo?

kamusta requires comments from Tabulas users only. Please login or register an account.
Hindi ako 'to. Hindi sa 'kin 'to.

Ang sayt ay pinapatakbo ng Tabulas
Disenyong templeyt ni theForsaken
Inspirasyon ng disenyo mula sa DeviantART